Samarbetspartners
Ladda ner grupptestappen
Naturstyrelsen

Från visdom till fakta
För mer än 400 år före Kristi födelse ordinerade den grekiske läkaren Hippokrates ”strikt diet, daglig fysisk aktivitet och regelbunden träning” till sina patienter för att de skulle klara av sitt arbete på ett bra sätt och inte minst för att de skulle må bra.

Hippokrates anses idag vara ”läkekonstens fader” och hans gärningar överförs vidare idag på olika sätt. I Sverige och i Danmark arbetar man bl a med Fysisk Aktivitet på Recept (FAR). Läkarna har möjlighet att skriva ut recept som förändrar livsstilen och öka den fysiska aktiviteten hos individen.

Dagens forskare ”world wide” är idag överens med den gamle grekens visdom. Fysisk aktivitet är självklart.

Vad väntar vi på? Idag står livsstilsrelaterade sjukdomar för 50% av sjukvårdskostnaderna, om 10 år är de uppe i 70% om vi inte drastiskt förändrar vår livsstil och vår syn på fysisk aktivitet.

Kondition är faktiskt den enskilt viktigaste faktorn för god hälsa. Om Du dessutom undviker rökning, dric-ker måttligt med alkohol och äter en varierad kost, skapar Du bra förutsättningar för ett friskare liv.

Genom att träna upp Din kondition gör Du Din bästa investering Du någonsin kommer att göra i livet. Med andra ord får Du ett ”liv i form” med hjälp av Hälsospårets koncept. Kondition är livet!

Varför Hälsospår
Hippokrates budskap (levde mellan 460-370 före Kristi födelse): Eating alone will not keep a man well, he must also take exercise.