Samarbetspartners
Ladda ner grupptestappen
Naturstyrelsen

Produkter & Tjänster

Utbildning
Hälsospåret AB har en utbildning som främst riktar sig mot friskvårdsansvariga och folkhälsoplanerare. Utbildningen ingår i leveransen av Hälsospår och är uppdelad i två block, en praktisk del där vi lär ut hur tavlor och webb-sidan skall användas och en teoretisk del där vi går in på sambanden mellan kondition och hälsa.

Kursplanen omfattar ca 6 timmars praktik och 3 timmar teori uppdelade på två kursdagar. Teori och praktik varvas. Inga speciella förkunskaper krävs.

Efter kursen erhåller varje spårägare en metodpärm som förklarar hur Hälsospårets metod att skatta kondition fungerar.