Samarbetspartners
Ladda ner grupptestappen
Naturstyrelsen

Produkter & Tjänster

Hälsospår "Life science"
Hälsospåret AB är ett samhällsnyttigt företag som erbjuder tjänster inom ”Life science”-området och som därigenom indirekt levererar friskare människor. Vår affärsidé är att sälja ett tjänstekoncept till såväl offentliga som privata arbetsgivare, skolväsendet och till företag i hälsosektorn med syfte att förebygga och behandla ohälsa som är relaterbar till ”otillräcklig fysisk aktivitet”.

Hälsospår med tavla
Hälsospåret har utvecklat en metod som gör det möjligt att med ett enkelt gång- eller löptest beräkna sin kondition. Metoden har sedan anpassats så att den kan användas via en tavla på platser där människor rör sig regelbundet.

Hälsospår med nyckelkod
Hälsospårets websida har flera funktioner för att både individer och grupper skall få bra förutsättningar att arbeta med konditionen som en parameter för en god friskvård. ”Hälsospår med nyckelkod” vänder sig till företag och anställda som tillsammans med företagshälsovården, hälsocoacher eller på egen hand vill arbeta med verktyg som uppfyller kraven på tillgänglighet och tillförlitlighet.

Hälsospår "Foxtest"
Vår produkt "Foxtest" är ett tidseffektivt verktyg för att mäta konditionen på stora grupper där tidsaspekten är viktig för ett snabbt resultat. Framförallt är tjänsten utformad för att underlätta och effektivisera genomförande av konditionstest hos leverantörer av friskvårds- och hälsotjänster.