Samarbetspartners
Ladda ner grupptestappen
Naturstyrelsen

Om Sundhedssporet i Danmark

Ministrar invigde Sundhedssporet
Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, tv, och Miljøminister Troels Lund Poulsen, th, var huvudtalare vid invigningen av Skov- og Naturstyrelsens stora hälsoprojekt Sundhedssporen.

På bilden samtalar de frenetiskt om sina konditionsvärden som de fick direkt efter genomförd test på spåret i Valby Hegn, strax utanför Helsinge. Båda är bra förebilder då de tränar regelbundet.

Ett fantastiskt verktyg
Tim Falck (bilden längst ned till höger), som är en av projektledarna på Skov- og Naturstyrelsen säger:

- Sundhedssporet är ett fantastiskt verktyg för alla som arbetar med hälsa. Beräkning av kondition, träningsprogram via webben och uppföljning av genomförd träning gör att Sundhedssporet ger en mycket stark indikation på hälsoläget av ett företags personal, eleverna i en skola och faktiskt i hela samhället. Jag tror mycket på Sundhedssporet!

- Vi kommer därför att under 2010-11 genomföra en nationell satsning över hela Danmark.

om sundhedssporet
om sundhedssporet