Samarbetspartners
Ladda ner grupptestappen
Naturstyrelsen

Om Sundhedssporet i Danmark

De grønne fitnesscenter
”Danmarks grønne fitnesscenter” är ett arbetsnamn för Skov- og Naturstyrelsens hälsosatsning att utnyttja skogarna till fysisk aktivitet, upplevelser, inspiration och välmående.

Man satsar mycket resurser för att människor ska komma ut och bedriva aktivitet och motion i skogarna som ligger nära stadsbebyggelsen. I denna hälsosatsning kommer Sundhedssporet (Hälsospåret på danska) att ha en central roll.

Fakta SNS
Skov- og Naturstyrelsen (SNS) är den myndighet som förvaltar alla statsägda skogar i Danmark. Totalt finns det 19 distrikt, som alla lyder under Miljöministeriet. I ett av distrikten, Nordsjälland, har SNS tillsammans med Hälsospåret AB mellan 2009 och 2011 etablerat ca 50 spår

Sundhedssporet med tavla
På varje start/målplats har man byggt ett mindre hus med 2 väggar och 2 sidor som är öppna. Inne i huset finns det 4 tavlor. En för allmän information om Sundhedssporet och tre för att beräkna BMI och kondition med hjälp av antingen löp- eller gångtest.

Sundhedssporet

Informationstavla Valby Hegn. Klicka på tavlan för att få en större bild.

Sundhedssporet

BMI-tabell, karta och beskrivning Valby Hegn. Klicka på tavlan för att få en större bild.

Sundhedssporet

BMI-tabell, karta och beskrivning Valby Hegn. Klicka på tavlan för att få en större bild.