Samarbetspartners
Ladda ner grupptestappen
Naturstyrelsen

Affärside
En bra kondition är den enskilt viktigaste faktorn för en god hälsa och en bra arbetskapacitet. En tillräckligt bra kondition möjliggör att man orkar genomföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt hela dagen, man upplever en stimulerande fritid och man är frisk mycket längre. Man är således arbetsproduktiv längre upp i åldrarna och man belastar inte sjukvården i förtid.

Forskningen ”world wide” visar tydligt att vi måste aktivera oss fysiskt mycket mer i det dagliga livet då konditionen är avgörande för en minskad risk att drabbas av hjärt/kärlsjukdom, åldersdiabetes, högt blodtryck, benskörhet, vissa cancerformer och inte minst stressrelaterade sjukdomar. Kunde man få in en timmes daglig fysisk aktivitet i skolorna och en halvtimme på våra arbetsplatser för de vuxna så skulle det göra en enorm stor skillnad i såväl arbetsproduktivitet som minskad ohälsa.

Vi vill med vårt företag skapa en motiverande metod för individen, arbetsgivaren, företagshälsan och primärvården som leder till regelbunden fysisk aktivitet och en god kondition.

Med hjälp av Hälsospårets funktioner erbjuder vi våra kunder ett unikt sätt att skatta kondition. Med våra analysverktyg får man svaret om sin nuvarande fysiska aktivitet och om träningen är tillräcklig ur en framtida hälsosynpunkt. Från detta skapas ett fysiskt aktivitets- och träningsprogram som är optimalt ur hälsosynpunkt för varje individ.