Hälsospåret

Nyheter

Konditionsvärden från 10 år
Efter ett omfattande utvecklingsarbete under sex månader kan vi nu erbjuda konditionsvärden från 10 år via vår web. Ca 135 barn & ungdomar mellan 10-16 år från två skolor i Falun har deltagit i en studie där vi undersökt gånghastighet, löphastighet och kondition. Vi håller nu på med en sammanställning av de data vi har och kommer inom kort att presentera våra resultat i en artikel här på webben.


Gånginstruktion på Hälsospåret vid Tegelbruks/Montessoriskolan i Falun.

Test på ergometercykel till maximal trötthetsnivå för konditionsbestämning.