Hälsospåret

Nyheter

”Skov- og Naturstyrelsen” i Danmark introducerar Hälsospåret i de statsägda skogarna
Nordsjälland, som är en av 19 regioner, satsar på 8 Hälsospår i skogsområden som ligger mycket nära tätorterna.
Det är framför allt Hilleröd, Frederiksværk och Helsinge, som kommer att ha glädje av dessa Hälsospår.
Förhoppningsvis blir detta en succé så att alla de andra 18 regionerna snabbt kan följa efter med ytterligare
Hälsospår över hela Danmark.

”Danmarks grønne fitnesscenter” är ett arbetsnamn för Skov og Naturstyrelsens hälsosatsning att utnyttja skogarna till
fysisk aktivitet, upplevelser, inspiration och välmående. Man satsar mycket resurser för att människor ska komma ut
och bedriva aktivitet och motion i skogarna som ligger nära stadsbebyggelsen. I denna hälsosatsning kommer ”Sundhedssporet”
(Hälsospåret på danska) att ha en central roll.

Tim Falck, som är en av projektledarna på Nordsjälland säger:

- Sundhedssporet är ett fantastiskt verktyg för alla som arbetar med hälsa. Mätning av kondition, träningsprogram via webben
och uppföljning av genomförd träning gör att Sundhedssporet ger en mycket stark indikation på hälsoläget av ett företags personal,
eleverna i en skola och faktiskt i hela samhället.

- Hälsospåret blir en naturlig del av den nya satsningen på fysisk aktivitet inom Skov- og Naturstyrelsens verksamhet.
Kondition får man genom fysisk aktivitet och motion. Kombinationen med motion och koll på konditionen blir allt viktigare
för alla människor, eftersom konditionen är den enskilt viktigaste faktorn för god hälsa. Jag tror mycket på Sundhedssporet!

Professorn och den världskände fysiologen, Bengt Saltin, är mycket glad över detta initiativ.
Bengt Saltin har under många år arbetat med förändringar i den danska livsstilen och ser nu Skov- og Naturstyrelsens projekt som ännu
ett steg där en dansk myndighet går från ”ord till handling”.
Bengt Saltin säger:

-Idag har de flesta av oss en livsstil som ej är optimal för vår hälsa. Det gäller inte bara för oss svenskar eller nordbor utan globalt.
WHO (Världshälsoorganisationen) förutspår att 2020 kommer 70% av alla kroniska sjukdomar, som leder till död, att vara livsstilsrelaterade.

-I Danmark har man just genomfört en omfattande reform i alla kommuner där kommunen har ansvaret för att förebygga sjukdom.
Detta har blivet en lokal "boom" i livsstils förbättrande aktiviteter. En KRAM-buss (Kost, Rökning, Alkohol och Motion) har genomkorsat landet
och erbjudit möjlighet till hälsotest för alla vuxna i de aktuella kommunerna.
Alla läkare i primärvården utbildas i ”FAR” (Fysisk Aktivitet på Recept), arbetsplatser hälsocertificeras
och statliga institutioner känner också sitt ansvar. Ett gott exempel är Skov og Naturstyrelsens introduktion av "Hälsospåret" i statens skogar.
En önskan är att Sverige mycket snabbt blir lika offensiva och flinka som Danmark i detta hälsoarbete, avslutar Bengt Saltin

- Forskningen ”world wide” säger att vi måste aktivera oss mycket mer i den dagliga motionen då konditionen är så viktig för minska riskerna för hjärt/kärlsjukdomar, åldersdiabetes, högt blodtryck, benskörhet och inte minst stressrelaterade sjukdomar. Kunde man få in en timmes daglig fysisk aktivitet i skolorna och en halvtimme på våra arbetsplatser för de vuxna så skulle det göra en enorm stor skillnad i såväl arbetsproduktivitet som minskad sjukskrivning, säger Peter Foxdal, utvecklare av konceptet Hälsospåret och VD för Hälsospåret AB.

Mer information: Skov- og Naturstyrelsen; Tim Falck, +45 4846 5623, TFW@sns.dk Dennis Robertson, +45 4846 5601, DRO@sns.dk Hälsospåret AB; VD Peter Foxdal, +46 70 790 01 07, peter@halsosparet.se