Hälsospåret

Nyheter

100:e Hälsospåret till Vasaloppet
Idag 27/11 är det 100 dagar kvar till Vasaloppet 2010 och i samband med att Hälsospåret inleder ett samarbete med Vasaloppet som ”Vasaloppets Hälsopartner” inviger Mora Kommuns kommunalråd Peter Helander det 100:e Hälsospåret. Invigningen sker idag fredag kl 15.00 utanför Vasaloppets Hus i Mora.

-Hälsospåret blir en naturlig del av vårt samarbete med våra Hälsopartners och jag hoppas att Hälsospåret även kan bidra med att våra Vasaloppsåkare kommer än mer förberedda till något av våra lopp under Vasaloppsvecka, säger Vasaloppets VD Jonas Bauer.

Start och mål för detta Hälsospår är naturligtvis under måltribunen i Mora. För många klingar devisen ”I Fädrens spår för Framtida segrar” om hårt arbete för att nå målet och det är just därför som vi inleder detta hälsosamarbete med Vasaloppet. Vi har nämligen ett hårt arbete framför oss med att förbättra den allmänna hälsan i landet och vi, tillsammans med Vasaloppet, vill inspirera människor att röra sig mer för att hälsan ska förbättras.

Den fysiska aktiviteten överlag har försämrats mycket under de sista decennierna och vi vill med vårt samarbete med Vasaloppet stimulera Sveriges befolkning till en regelbunden fysisk aktivitet med målet att förbättra konditionen.

- Forskningen ”world wide” säger att vi måste aktivera oss mycket mer i den dagliga motionen då konditionen är så viktig för minska riskerna för hjärt/kärlsjukdomar, åldersdiabetes, högt blodtryck, benskörhet och inte minst stressrelaterade sjukdomar. Kunde man få in en timmes daglig fysisk aktivitet i skolorna och en halvtimme på våra arbetsplatser för de vuxna så skulle det göra en enorm stor skillnad i såväl arbetsproduktivitet som minskad sjukskrivning, säger Peter Foxdal, utvecklare av konceptet Hälsospåret och VD för Hälsospåret AB.

Faktum är att konditionen är den enskilt viktigaste faktorn för en bra hälsa. En tillräckligt bra kondition ser till att man orkar genomföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt, man upplever en stimulerande fritid och man är frisk mycket längre. Det vill säga man är arbetsproduktiv och man belastar sjukvården minimalt.

För mer information:
Vasaloppet;

Jonas Bauer, +46 70 635 65 66, jonas.bauer@vasaloppet.se
Hälsospåret AB;
VD Peter Foxdal, +46 70 790 01 07, peter@halsosparet.se

Fakta Hälsospåret:
Hälsospåret är en nyutvecklad metod att mäta kondition på ett enkelt, snabbt och tillförlitligt sätt. Konditionsmätning med Hälsospåret genomförs antingen gående eller genom löpning och kan användas både av barn, ungdomar och vuxna. Idag finns Hälsospåret etablerat på 101 platser, i 53 orter och i 3 länder. Läs mer på www.halsosparet.se

Med vänlig hälsning
Göran Andersson
Marketing and Sales Manager