Samarbetspartners
Ladda ner grupptestappen
Naturstyrelsen

Vetenskaplig bakgrund
Hälsospårets metod bygger på vetenskaplig forskning. Metoden har en standard error (SE) för 95% av vuxna individer på 8,6 ml O2/kg x min och 9,4 ml O2/kg x min för barn och ungdomar yngre än 20 år i jämförelse med konditionsmätning i laboratorium med en fysiologisk spirometrisk VO2max mätmetod som är beprövat och validerat.

Dessa värden kan jämföres med avvikelsen för ett pulsbaserat Monarktest på cykelergometer som uppvisar en standard error (SE) på ±13-14 ml O2/kg x min för 95% av vuxna individer.

Kondition beror inte bara på hur mycket man motionerar eller tränar utan också till stor del på vilket BMI man har och hur energieffektivt man rör sig under olika aktiviteter. En gammal sanning om ”att ju högre konditionsvärde man har, desto bättre tränad är man” kan på goda grunder ifrågasättas.

I tidigare studier (Foxdal 2004) visas att konditionsvärdet måste tolkas mot både träningsbakgrund och ålder samt BMI eftersom värdet till stor del beror på rörelseekonomi. En hög rörelseekonomi innebär att det åtgår en lägre mängd syre under aktiviteten jämfört med en låg rörelseekonomi som medför att en högre mängd syre förbrukas.

Under ”Artiklar” kan Du läsa mer om det vetenskapliga arbetet bakom Hälsospårets metod.

kondition1

Ett pulsbaserat cykeltest (tv) har ett metodfel på ca 34%, Hälsospårets gång- och löptest (th) har ett metodfel på ca 18%.

kondition3

Förklaringsgraden mellan BMI vs kondition är 20% för BMI vilket visar att BMI måste ingå i tolkningen för beräkning av konditionsvärde vid gångtest för otränade.

Klicka på diagrammen för att få större bilder.