Samarbetspartners
Ladda ner grupptestappen
Naturstyrelsen

Hur testar man sig?
Du kan genomföra konditionstestet antingen genom att springa eller gå. Om Du tränar löpning regelbundet, rekommenderar vi att Du springer. Annars ska Du genomföra gångtestet för att få ett rättvist värde.

Konditionstest Löptest
Vid löpning ska Du hålla ett tempo som upplevs något ansträngande. Det motsvarar en andningsfrekvens på ca 35 andetag per minut. Du ska kunna säga 3-4 ord på varje andetag och Du ska kunna springa 1-2 varv efter målgång utan att bli tröttare.
Konditionstest Gångtest
Under gångtestet ska Du gå så fort Du kan med kraftig armpendling och maximalt flås.
Start/Mål vid startpunkt eller där det passar Dig bäst.
  • Värm upp ca 10 minuter
  • Spring eller gå Hälsospåret enligt ovan
  • Ta tiden efter 1 varv (minut och sekund)
  • Logga in Dig på www.halsosparet.se
  • Registrera Dina värden
  • Beräkna Ditt fysiska aktivitetsindex
  • Skapa Ditt träningsprogram
kondition1

Du hittar våra spår på ”Hitta spår”. Hälsospåren varierar i längd och i kupering. Spåren läggs oftast på natursköna platser t ex i parker eller i närskogsmiljöer där människor ofta bedriver fritidsaktiviteter. Barn/ungdomar mellan 10-19 år och vuxna mellan 20-90 år kan mäta sin kondition med hjälp av Hälsospårets metod

Klicka på kartexemplet för att få en större bild.