Samarbetspartners
Ladda ner grupptestappen
Naturstyrelsen

Vad är kondition?
Kondition är maximal syreupptagningsförmåga relaterad till kroppsvikten. Den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) är ett mått på hur mycket syre en individ kan omsätta på maximal arbetsnivå under 2-3 min.

För att kunna mäta VO2max på ett korrekt sätt med hög precision måste man mäta lufttryck, lufttemperatur, luftfuktighet, lungventilation, syrehalt i inandningsluft och utandningsluft samt koldioxidhalt i utandningsluft och tidsrelatera dessa värden till varje minut under testets genomförande.

Testet är omständigt och dyrt att genomföra eftersom det kräver specialutrustning. Det är också mycket tröttsamt för individen eftersom denne måste belasta sig till en maximal trötthetsnivå med hög mjölksyrafrisättning och maximal andetagsfrekvens under de sista minuterna av testet som tar 6-8 min att genomföra.

Denna typ av test genomförs oftast på cykel eller på löpband i laboratoriemiljö. De som har tillgång till denna metod är elitidrottare eller forskare.

Vi vill med vår metod ge möjlighet till alla att få tillgång till regelbunden konditionstestning på ett enkelt och tillgänglighet sätt, när man själv kan och vill.

Vid mätning av maximal syreupptagningsförmåga (VO2max, liter/ minut) i laboratorium höjer man belastning (watt) stegvis tills personen inte orkar cykla längre.

Klicka på diagrammet för att få en större bild.

Hälsospår