Hälsospåret

Fysiologisk ålder

Vuxna behöver regelbunden fysisk aktivitet

Figuren till höger visar en 24-årig man med en kondition som är lägre än den önskvärda. Han har en fysiologisk ålder motsvarande en 62-årig man vilket innebär att denna unga man har en dålig prognos att vara frisk genom livet fram till sin pension.

Redan som 40-åring riskerar han att nå en nivå av ohälsa där han får problem med hjärt- och kärlsjukdomar och åldersdiabetes. Han behöver coaching både av sin arbetsgivare, företagshälsan och primärvården för att få en förändrad livsstil med fysisk aktivitet som bas.

Om ingenting görs kommer han med all sannolikhet både bli en belastning på arbetet då han inte kommer att orka arbeta med full kraft och en belastning för sjukvården då hans låga konditionsvärde pga livsstilen kräver onödig sjukvård.

Man kan återigen jämföra kroppen med en bil. För att bilen ska hålla längre, köras fler mil etc krävs det regelbunden service och efterhand lagstadgad besiktning. Visst är det märkligt att vi tycker att bilens kvalité är viktigare än människans hälsa.

Önskvärd utveckling av konditionen för vuxna