Hälsospåret

Fysiologisk ålder

Barn behöver mycket fysisk aktivitet

Figuren till höger visar en 14-årig pojke med en kondition som är lägre den önskvärda vilket innebär att detta barn har en dålig potential att nå en konditionsnivå som ung vuxen som är tillräcklig ur hälsosynpunkt. Detta barn behöver coaching av skolans lärare och sina föräldrar för att få hjälp med att uppnå önskat konditionsvärde när han går in i vuxenvärlden.

Önskvärd utveckling av konditionen för barn