Hälsospåret

Fysiologisk ålder

Allmänt om fysiologisk ålder

Fysiologisk ålder är inte samma som biologisk ålder
Vår biologiska ålder kan vi inte påverka eftersom den följer almanackan, men vår fysiologiska ålder kan vi däremot påverka under hela livet såväl negativt som positivt.

Vår fysiologiska ålder följer utvecklingen av konditionen väldigt mycket och vi vet att konditionen är den viktigaste enskilda faktorn för bra hälsa. Med en tillräckligt bra kondition kan man påverka sin fysiologiska ålder på ett mycket bra sätt.

I figuren till höger kan man se att konditionen sjunker med åldern. Det är bra om man som ung vuxen har ett högt konditionsvärde och att man kontinuerligt fysiskt aktivera sig under resten av sitt liv. Då är risken för ohälsa pga livsstilrelaterade sjukdomar extremt liten.

I en publicerad studie (2010) från Mittuniversitetet i Östersund kunde man konstatera att bl a en 90-årig man hade kondition som en 40-åring. Han har under hela sitt liv varit en mycket aktiv skidåkare vilket visar att regelbunden fysisk aktivitet skapar bra förutsättningar för ett ”Liviform”.

Vill Du veta Din egna fysiologiska ålder med hjälp av våra funktioner, måste Du köpa en ”Nyckelkod” direkt från Hälsospåret AB eller via någon av våra återförsäljare. Information och priser finner Du under ”Produkter och tjänster/produktblad”.

Ålder
Kondition

ml

år

Konditionen sjunker med åldern


Ovanstående figur visar hur konditionen förändras med stigande ålder beroende på om man konditionstränar med pulshöjande belastning eller om man är inaktiv i kombination med övervikt. Notera särskilt att barn från redan 10 år som bedriver konditionsidrotter uppvisar mycket högre kondition än kompisar som inte gör det vilket medför ett mycket bättre utgångsvärde som vuxen när försämringen gradvis påbörjas. Källa: P. Foxdal 2008.