Hälsospåret

Energiförbrukning

Allmänt om energiförbrukning

Människans energiförbrukning är väldigt lik en bils bränsleförbrukning, ju högre hastighet desto mer bränsle förbrukas. Ju intensivare Din fysiska aktivitet är desto mer förbrukas kroppens lagrade energi (muskelsocker och fett). Dessutom blir det en högre total energiförbrukning med en tung kropp i jämförelse med en lätt kropp. En man använder också mer energi/kg kroppsvikt jämfört med en kvinna eftersom män i de flesta fall har mer muskelmassa.

För att räkna ut Din totala energiförbrukning (kilokalorier, kcal) har vi valt en beräkning baserad på Ditt kön, ålder, vikt, konditionsvärde, träningstid och träningsintensitet. Intensiteten bestäms av Din andfåddhet (AFHSiffrorna i skalan står för hur många andetag du tar per minut under aktiviteten.).

I snurrorna till höger skall du ange nödvändiga data för att vi skall kunna beräkna Din ungefärliga energiförbrukning under 1 dygn med motionsaktivitet. Detta gör Du genom att snurra på den svarta pricken. Därefter klickar Du på ”Klar”.

Vill Du ha mer noggrann uppföljning av Din energiförbrukning, ett individanpassat träningsprogram eller fler tjänster måste Du köpa en ”Nyckelkod” direkt från Hälsospåret AB eller via någon av våra återförsäljare. Information och priser finner Du på ”Startsidan” under ”Produkter och tjänster/produktblad”.

För att få mer information om näringsinnehållet och energimängden i våra vanligaste livsmedel rekommenderar vi Dig att gå in på www.100gram.se.

Registrering av kön, ålder, vikt, kondition, träningstid och intensitet


år

kg

ml

min

AFH
Kön
Ålder
Vikt
Kondition
Tid
Intensitet
Andfåddhet (AFH)
Motion:
Ange Din aktivitetstid i minuter och
Din intensitet utifrån AFH-skalan
Din beräknade energiförbrukning under 1 dygn:
Basal Natt
Basal Dag
Motion
Total
0 kCal 0 kCal 0 kCal 0 kCal