Hälsospåret

Artiklar

Kondition och BMI

En persons BMI har stor betydelse för konditionsvärdet. Överviktiga med högt BMI har oftast ett högre VO2max jämfört med normalviktiga men inte tillräckligt högt för att få samma konditionsvärde. Istället får de en sänkt konditionsnivå som är beroende av graden av övervikt som man också måste ta hänsyn till vid tolkningen av en gång & löphastighet under testet med Hälsospåret.

Fig 4: Den generella skillnaden i kondition som krävs för olika gång & löphastighet mellan två individkategorier med olka BMI vid en belastningsgrad på mellan 65-75% av VO2max.