Hälsospåret

Artiklar

Kondition Man vs Kvinna

Vid tester har vi funnit att kvinnor har bättre gång & löpekonomi än män vilket innebär att de ej förbrukar lika mycket syre som män och följdaktligen ej utvecklar lika hög kondition som män. Denna skillnad får alltså betydelse vid tolkningen av den gång & löptid som presteras under gångtest med hälsospåret.

Fig 2: Den generella skillnaden i kondition som krävs för olika gång & löphastighet mellan kvinnor & män vid en belastningsgrad på mellan 65-75% av VO2max.