Hälsospåret

Artiklar

Kondition hos barn & ungdomar

Konditionen hos våra barn & ungdomar är redan idag en viktig framtidsfråga. Ett flertal forskningsstudier visar att den konditionsnivå som finns idag är för låg och att konditionen sedan 80-talet har sjunkit med stigande ålder till en nivå där 16 åringar idag har en fysiologisk ålder på 65-75 år. Om denna negativa utveckling fortsätter kommer våra ungdomar inte att orka arbeta fram till pensionen. Värst ställt är det för flickor där hela 70% riskerar att hamna i en framtida ohälossituation om inte snabba motåtgärder i form av daglig konditionsträning sätts in. Därför utvecklar nu vi i Hälsospåret en tjänst för skolor där idrottslärare kan konditionstesta sina elever 4-5 ggr/år för att få kontroll på hur eleverna står och utvecklas i ämnet. Det är nu dags att vi alla tar frågan på största allvar och gör allt vi kan för att förändra nuvarande situation.

Klicka här för att läsa hela artikeln