Hälsospåret

Artiklar

Sammanfattning - kort version

Energi frisätts och förbrukas kontinuerligt i kroppens celler. Energiförråden i cellerna är dock små och måste förnyas hela tiden vilket ställer krav på en energitillförsel som är i balans med den energiförbrukning som råder. Om för stora energimängder tillförs i relation till förbrukningen så lagrar kroppen upp överskottet och omvandlar det till fett vilket med tiden leder till stora risker för ohälsa. Vad som avgör förbrukningens storlek är;
Ålder;
med stigande ålder sjunker energiförbrukningen (Fig 1). Detta beror främst på en minskad muskelmassa, vilket gör det allt viktigare med regelbunden motion och träning ju äldre vi blir för att bibehålla en hög energiomsättning så länge som möjligt.
Träningsgrad och kroppsstorlek;
ju mer du tränar och desto större andel muskelmassa du har av din kroppsvikt, desto mer syre och energi kan du förbruka.

Vidstående figur redovisar skillnaden i energiförbrukning vid maximalt arbete hos de som tränar regelbundet (grön och blå linje) och därmed har hög syreupptagning samt hos fysiskt inaktiva (röd linje) med låg syreupptagning och övervikt.

För varje liter syre som omsätts förbrukas mellan 4.7-5.2 kilokalorier/min energi beroende på om fett eller kolhydrater används i processen.

En annan mycket avgörande skillnad mellan elitmotionären och den inaktive är förmågan till fettförbränning under aktiviteten. Medan den inaktive kan förbränna högst ca 12g fett under 1 tim så kan elitmotionären förbränna 2-3 ggr så mycket fett, 25-40g, under sin träningstimme.

Skillnaden i energiförbrukning mellan den fysiskt inaktive och elitmotionären är så stor att medan den inaktive får räkna kalorier och kämpa med sin träning varje dag för att minska högst 1kg fettmassa/månad genom träning så måste elitmotionären inta ända upp till tre ggr så mycket energi varje dag för att inte minska i muskelmassa.

Fig 1. Effekten av stigande ålder på basal energi (E) omsättning hos fyra individer två män och två kvinnor. Den gröna och den röda linjen visar hur mycket högre E-omsättning det blir om man tränar sin muskelmassa regelbundet från 20-års ålder jämfört med om man är fysiskt inaktiv (blå och violett linje) (Källa: A. Guyton 1986. Omarbetad av Foxdal 2006).

Fig 2. Principiellt samband mellan syreupptagningsförmåga och energiomsättning under fysiskt arbete för tre individer med olika fysisk kapacitet.