Hälsospåret

Artiklar

Fysiska aktiviteter

Under tusentals år har människor fram till "modern tid" tvingats använda sin kropp för att jaga & samla föda till sin överlevnad. I dag då vi har ett överflöd av livsmedel och den energi som åtgår för att skaffa föda vida understiger den energi vi så lättvindigt får i oss är det därför livsavgörande att hitta en balans mellan energiintag & energiförbrukning via regelbunden fysisk aktivitet.

Växling i Vasastafetten 2008