Hälsospåret

Artiklar

Mer kunskap skapar smarta beslut
Vi på Hälsospåret AB, liksom många andra, är fullt övertygade att en frisk människa lever längre och med en högre livskvalité, samt arbetar med en större arbetspotential än vad en inte så fullt frisk människa gör. Detta innebär ju att en frisk person belastar sjukvårdssystemet mindre och producerar mer, dvs en fantastisk konklusion utifrån ett socialekonomiskt synsätt.

Vi har också starka belägg för att konditionen är den grundläggande och avgörande faktorn för att vi ska få en friskare befolkning i vårt land. Om man har mer kunskap om konditionens betydelse så tror vi också att man som individ, som arbetsgivare och till och med som statsminister kommer att ta smarta beslut för att kunna visa färdriktningen till en bättre hälsa hos alla.

På denna sida finns det artiklar som vi anser kan vara till både nytta och glädje för ett friskare liv. Artiklarna uppdateras efterhand och nya läggs till.

Klicka Dig vidare via menyn eller direkt till den artikel Du söker.

Kondition och fysisk aktivitet Energiförbrukning och viktminskning Fysisk inaktivitet, övervikt och fetma
    Träningslära
      Forskning och Utveckling