Hälsospåret

Kondition vs Ekonomi

Konditionen är en stor del av en lyckad affär

Trivsam arbetsplats, ergonomisk arbetsställning, gratis frukt eller kaffe, små arbetsgrupper, sociala aktiviteter etc. Faktorerna är många som gör att personalen mår bra, är frisk och kan arbeta med full kraft. Ändå så når i princip alla företag, såväl tjänste- som produktionsföretag, inte full arbetspotential. En av den största orsaken är så enkel som ”för dålig kondition”. Konditionen har en stor betydelse för att göra arbetet effektivare så att det blir en lyckad affär för företaget!

De ekonomiska konsekvenserna för ett företag eller en organisation kan vara betydande om personalens kondition inte är tillräcklig.

Med hjälp av konditionsvärdet kan man med enkel matematik räkna ut risken för förlust både i arbetspotential och i rena pengar för varje anställd.

På denna sida kan Du leka med snurrorna för att få fram hur hög kostnaden för produktionsbortfall riskerar att vara om personalens kondition är för låg. Konditionen bör vara så hög att man orkar genomföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt samtidigt som man har en meningsfylld fritid.

Grundinställningar
Följande grundinställningar har vi i vår beräkningsmodell:
Lön: 25 000 SEK (Kostnad för arbetsgivaren är ca 39 500 SEK med semesterlön, arbetsgivaravgift, pension, försäkring etc).
Reducerad arbetsförmåga: Om man behöver 35 i konditionsvärde och man har 28 så är den reducerade arbetsförmågan 20%.
Arbetstid: 10 månader (avdrag för semester och sjukdagar).

Konditionen är en stor del av en lyckad affär

I figuren till höger ser man att olika arbetsinsatser kräver olika nivåer av kondition. En del påstår att 35 i kondition är tillräckligt för att kunna arbeta med full insats under hela dagen men tyvärr det räcker inte vilket graferna också visar.

Exemplet till höger visar en byggarbetare med konditionsvärde 37,5 ml syre/kg x min. Han har en beräknad risk för förlust av arbetsresultat till 32 %.

”Kondition 35” för en 25-åring kan vara en samhällsekonomisk katastrof eftersom konditionen sjunker med automatik pga åldrandet (se ”Fysiologisk ålder”).

arbetskapacitet
Klicka på bilden för att få en större bild

Möjlig ekonomisk konsekvens av en för dålig kondition


SEK

%

mån

st
Lön
Reducerad
arbetsförmåga
Arbetstid
Anställda
Beräknad kostnad för
produktionsbortfall
Klar